En tilknyttet professionel samtalepartner og Coach kan blive den bedste investering, din afdeling og dit firma længe har foretaget.

Knirker det i afdelingen, projektet, hos en medarbejder eller har du som leder nogle udfordringer du ikke rigtig får løst?

Samarbejdsproblemer, stress, manglende performance, dårlig stemning og frustrationer er ofte forårsaget, af bekymringer og misforståelser eller udfordringer i privatlivet. Det kan være svært at tale med sin leder og kollegaer om alle ens udfordringer. Faktisk er det ofte dem der fylder og giver mest anledning til stress som er sværest at tale om.

Vi kræver mere og mere af os selv og vores medarbejdere

Vores team skal være højtydende. Der skal tages store beslutninger, og der er mange penge på spil. Vi skal være lean. Der procesoptimeres og tales om teambuilding og medarbejderudvikling, og konkurrencen har aldrig været større. Ikke nok med det, så har de fleste højtydende medarbejdere også ambitiøse forventninger til deres fritid med familie og sport.

Det er ikke underligt, at ikke alle holder lige godt til det. Nogle går ned med stress. Andre bliver overvægtige, syge, kede af det, mister arbejdsglæden eller bliver frustrerede, og måske ender det i en depression.

Der findes et hav af coaches, hvoraf langt den største del rent faktisk i langt højere grad er rådgivere og konsulenter end coaches.

Konsulenter og rådgivere kommer med svar og løsninger. Hvilke løsninger og ideer er de bedste? Vores egne. Dem føler vi ansvar overfor, og vi tager ejerskab i dem. ”Vi elsker mest vores egne børn”.

Afdelingens samtalepartner – ”Husets coach”

Professionelle samtaler med en systemisk coach kan blive den bedste investering, din afdeling og dit firma længe har foretaget. Jeg tilbyder som afdelingens coach individuelle coachingsamtaler eller samtaler i team. Alle samtaler er kendetegnet ved, at jeg stiller reflekterende spørgsmål, der skaber attraktive svar og løsninger med ejerskab, fordi de er jeres.

Baggrund

Jeg har 20 år i erhvervslivet i store og mellemstore internationale virksomheder arbejdet som product engineer, project manager og R&D manager, parallelt med at jeg har haft en seriøs sportskarriere på eliteplan. Derfor vil jeg i høj grad være i stand til at forstå og sætte mig ind i din og jeres verden og derudfra stille udfordrende spørgsmål, som skaber udvikling og forandring.

“Din succes er min succes, og jeg spiller ikke for at være med”

Klik på billedet for at åbne E-paper om “Husets coach”.

Forandring

En forudsætning for en anden tilstand, end den vi har, er “forandring”. Forandring skabes indefra – som reaktion på en forstyrrelse udefra. Fx. en coach.

Forstyrrelsen kommer udefra. Den kan komme fra spørgsmål, som du ikke selv har stillet. Forstyrrelsen skal give incitament til forandring. Denne motivation skal komme indefra og kan ikke påduttes.

Kærtegn i form af en atmosfære af omsorg, respekt og anerkendelse er en forudsætning for, at man kan udvikle sig.

Tid er nødvendig for at systemet kan reflektere, fordøje, integrere og smage på de nye versioner af fortællingen.

Begær – der skal være et brændende ønske om en anden tilstand.

Maturana

Skriv eller ring for at høre nærmere

Måske du eller i kunne drage nytte af en professionel samarbejdsparter, med 25 års erfaring i erhverslivet som tekniker, ingeniør, projektleder og afdelingsleder. De sidste 10 år har jeg parallelt arbejdet som professionel Coach.

Venlig hilsen Henning Kristensen
Tlf: 53578705
Mail ved at klikke her.

Share