Coaching er en strategi og samtaleform, der kan hjælpe fokuspersonen (klienten) til at løse opgaver på basis af egne evner og potentialer med det formål at udvikle forkuspersones evner til at handle selvstændigt og reflekteret.

Det handler i høj grad om at være ekspert på processen, få lavet en klar kontrakt med fokuspersonen og at være transparent. Være tydelig omkring, at det er fokuspersonen, der er eksperten på sit liv og på sine udfordringer. Med udgangspunkt heri vil det til en hver tid være mere effektivt at lade fokuspersonen udfolde sit eget syn på sit livs udfordringer og reflektere over dem, end at coachen kommer med sit syn og sine råd.

Den systemiske tilgang betragter os som et system, der konstant påvirkes af relationer og talehandlinger. Set i det perspektiv vil alle spørgsmål, hypoteser og kommentarer have en påvirkning, som skaber forgreningspunkter, der kan føre i forskellige retninger. For at opnå en anden tilstand skal der ændres adfærd. For at ændre adfærd skal der ske en læring. Og læring kan kun foregå i en atmosfære af respekt og omsorg. Det er her min fornemmeste opgave, at du som fokusperson er tryg, kan mærke anerkendelse og føle, at dine karakteristika og kvaliteter bliver værdsat.

I en Coachingsamtale v/Henning vil jeg til enhver tid anerkende dig, dine problemer, udfordringer, kompetencer, mål og drømme. Du vil opleve, at du træder ind i et magtfrit, anerkendende rum med optimale betingelser for udvikling og reflektion.

 

Bestil en coachingsamtale med systemisk coach og verdensmester Henning Kristensen – Klik her

Share