“Det giver mening”, bruger og hører vi ofte. Det er, fordi vi har brug for at forstå tingenes sammenhæng. Når “det giver mening”, er det, fordi vi konstruerer en mening, forståelse eller virkelighed.

Vi samles ikke længere om kirken eller kongen, som tidligere var meningsdannere. Som følge af denne udvikling har vi brug for i højere grad selv at skabe “mening”.

Set med den systemiske tilgang skaber vi hver især en virkelighed ud fra den kultur, vi kender, sproget og de fortællinger, som skabes i vores sociale relationer.

Share